Ruteoptimering

Det tager få sekunder at optimere ruterne og der tages hensyn til tidsvinduer, kapaciteter og restriktioner.

Alle oplever, at deres ruter bliver markant kortere.

Ruteoptimeringen tager bl.a. hensyn til følgende parametre:

  • Bil – stop kan være bundet til en bestemt bil eller placeres mellem alle biler.
  • Kapacitet – det sikres, at de stop som placeres på bilen overholder bilens kapaciteter.
  • Køretid – det sikres at bilens maksimale køretid ikke overskrides.
  • Arbejdstid – det sikres at bilens maksimale operationstid ikke overskrides.
  • Kundens leveringstid – det sikres at stoppet udføres inden for det tidsinterval kunden ønsker.
  • Prioritet – det sikres at 1. prioritets ordre udføres før 2. prioritets ordre o.s.v.

Uddybende information kan ses på http://www.mapbooking.dk